Zakres usług

PRU STALREM świadczy kompleksowe usługi remontowe oraz serwisowe dla sektora energetycznego oraz papierniczego w zakresie:

  • Remonty i modernizacje mechaniczne kotłów energetycznych i przemysłowych wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • Izolacji termicznych kotłów energetycznych i ich urządzeń pomocniczych
  • Ograniczenia przed hałasem
  • Remonty i modernizacje armatury nisko i wysoko ciśnieniowej kotłów energetycznych
  • Kompleksowa realizacja rurociągów technologicznych i przemysłowych

Projekt i kodowanie Dawid Kopeć i Michał Wasiak