Polityka jakości

Nadrzędnym celem Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego "STALREM" jest osiągnięcie i utrzymanie wiodącej pozycji firmy wśród przediębiorstw remontowo-usługowych z branży energetycznej poprzez niezawodne świadczenie usług zaspakajających wymagania i oczekiwania klientów w zakresie montażu, remontu oraz obsługi eksploatacyjnej obiektów i urządzeń energetycznych.


Dążenie do osiągnięcia tego celu jest realizowane poprzez:

  1. Wdrożenie i ciągłe doskonalenia systemu zarządzania jakością, dostosowywanie go do obowiązujących wymagań i utrzymanie Certyfikatów Systemów Jakości na zgodność z normami serii PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN 792,
  2. Świadczenie usług zgodnych z wymaganiami klientów oraz przepisami prawnymi,
  3. Utrzymanie i pozyskiwanie nowych klientów na świadczone usługi,
  4. Stały postęp techniczny i organizacyjny wprowadzany w oparciu o krajowe i zagraniczne doświadczenia w branży energetycznej,
  5. Systematyczne podnoszenie i doskonałe kwalifikacje pracowników oraz tworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu personelu firmy w sprawy jakości.

Projekt i kodowanie Dawid Kopeć i Michał Wasiak