Najważniejsze realizacje

Wykaz najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2007 - 2011:

 1. Zasialnie parowe nowego Spiraxa:
  Inwestor Arctic Paper Kostrzyn S.A.
 2. Odzysk i wykorzystanie ciepła odpadowego w turbinowni:
  Inwestor Arctic Paper Kostrzyn S.A.
 3. Montaż rurociągów pary przeciwprężnej i wydmuchowej DN 500 z turbiny:
  Inwestor Posteor Sp. z o.o.
 4. Modernizacja układu para - kondensat na MP1:
  Inwestor Arctic Paper Kostrzyn S.A.
 5. Wymiana pęczków przegrzewacza pary na kotle OR-50:
  Inwestor Polchar Sp. z o.o.
 6. Wymiana żeliwnego podgrzewacza wody na stalowy na kotle OR-50:
  Inwestor Polchar Sp. z o.o.
 7. Zabudowa stacji redukcyjno - schładzającej parę 23/5 bar:
  Inwestor Arctic Paper Kostrzyn S.A.
 8. Zabudowa stacji redukcyjno - schładzającej parę 20/13 bar z upustu turbiny wraz z nową instalacją para DN 150 - kondensat DN 65 do Hanke Tissue Sp. z o.o.:
  Inwestor Hanke Tissue Sp. z o.o.
 9. Podwójne zasilanie parą 23/40 bar turbiny TP3:
  Inwestor Arctic Paper Kostrzyn S.A.
 10. Zabudowa systemu rekuperacji ciepła ze spalin wylotowych kotła KG-4:
  Inwestor Arctic Paper Kostrzyn S.A.
 11. Zabudowa turbozespołu 6 MW. Rurociągi WP, SP i NP.:
  Inwestor Polchar Sp. z o.o.

Projekt i kodowanie Dawid Kopeć i Michał Wasiak